GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ¦L.
:: AKTY PRAWNE ::
Statut w pdf
:: MENU ::
Strona główna
Szkoła Partnerska
Wodzisław ¦ląski
:: KONTAKT ::
Dane szkoły
Redakcja
:: INFORMATOR ::
Wykaz podręczników
Sekretariat
Pedagog
BHP
Higienistka
Biblioteka
Rada Rodziców
Kółka
Plan Lekcji
Organizacja pracy
Organizacja pracy (wersja skrócona)
:: O SZKOLE ::
Hymn
Historia Szkoły
Herb Szkoły
Nauczyciele
Galeria
Projekty
Nadanie Imienia
Wręczenie Gwiazdy
Jeste¶my szkołą sukcesu
:: PROJEKTY I INNOWACJE ::
MOODLE
Akademia wsparcia
Aktywni w życiu
Strona Socratesa
Comenius
:: DLA SZÓSTOKLASISTY ::
Ankieta
Deklaracja
:: KONKURSY ::
WyobraĽnia Ważniejsza Od Wiedzy
Cyferka
Grosik
:: KRONIKA SZKOŁY ::
Siódme niebo
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
WyobraĽnia ważniejsza od wiedzy

"WyobraĽnia ważniejsza od wiedzy"

/ A. Einstein /

"Może z czasem zobaczymy rzeczy, których, jak dot±d, nie możemy sobie wyobrazić."

/ Galileusz /

ZAPROSZENIE DO KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

      Po raz dziesiąty mamy zaszczyt zaprosić gimnazjalistów do udziału w konkursie polonistycznym, którego celem jest wyzwolenie twórczych talentów, ujawnienie szerokich możliwo¶ci językowych, a także zainteresowanie lekturą oraz językiem polskim. Polecenia konkursowe powiązane będą z umiejętno¶ciami swobodnego, elokwentnego pisania i mówienia oraz praktycznego korzystania z wiedzy gramatycznej i ortograficznej. Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyniesie uczniom i ich nauczycielom sporo satysfakcji. HARMONOGRAM KONKURSU

      I ETAP - 14.05.2009 r.(czwartek), godz. 10.00 – 12.00 w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu ¦ląskim - czę¶ć pisemna – praca twórcza wg koncepcji uczestnika, rozpoczynająca się od jednego z pięciu podanych przez komisję słów

      II ETAP – 2.06.2009 r.(wtorek) od godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu ¦ląskim - czę¶ć ustna – wypowiedĽ interpretująca wybrany tekst poetycki ks. Jerzego Szymika.

      Po etapie pisemnym komisja zakwalifikuje do etapu ustnego tych uczniów, którzy wykażą się najwyższymi umiejętno¶ciami, o czym niezwłocznie powiadomi sekretariaty szkół.

      Skład komisji oceniaj±cej prace pisemne i wypowiedzi uczestników konkursu zostanie wyłoniony na spotkaniu metodycznym polonistów z doradc± metodycznym.

      Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w formie pisemnej do 30 kwietnia 2009 r. na adres Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu ¦l. /ul. 26 Marca 66 44-300 Wodzisław ¦l./ lub na e-mail: edytakrebs@vp.pl. Szkoła może zgłosić do konkursu trzech uczniów .

UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW ORAZ MIŁYCH WSPOMNIEŃ ZWIˇZANYCH Z KONKURSEM.

Organizatorzy:
Małgorzata Matysiak
Weronika Stosór
Edyta Krebs

:: PROJEKTY SZKOLNE ::
Zasady
Tematy
:: SAMORZˇD ::
Numerki
Regulamin
Klasy
Wolontariat
:: INFORMATYKA ::
Pracownia
Konkursy
ECDL
:: ¦WIETLICA ::
Informacje
Obiady
Jadłospis
Regulamin ¶wietlicy
Regulamin stołówki
:: WYRÓŻNIENI ::
Certyfikat
Konkursy
:: EGZAMINY ::
Testy do pobrania
:: OGŁOSZENIA ::
Uwaga szóstoklasisto! Zajęcia warsztatowe w ramach Frankofonii odbęd± się 23 marca 2011r. Nocne atrakcje 15 kwietnia 2011r. Przeczytaj więcej
:: INFORMATOR ::
Dzisiaj jest:
czwartek
24 stycznia 2019 r.

do wakacji pozostało


do egzaminu pozostało
:: PRZEKAŻ 1% NA NASZˇ SZKOŁĘ ::

:: CERTYFIKATY ::


Powered by Uczniowie Gimnazjum nr 2