Regulamin świetlicy w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej
GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.
:: AKTY PRAWNE ::
Statut w pdf
:: MENU ::
Strona główna
Szkoła Partnerska
Wodzisław Ślšski
:: KONTAKT ::
Dane szkoły
Redakcja
:: INFORMATOR ::
Wykaz podręczników
Sekretariat
Pedagog
BHP
Higienistka
Biblioteka
Rada Rodziców
Kółka
Plan Lekcji
Organizacja pracy
Organizacja pracy (wersja skrócona)
:: O SZKOLE ::
Hymn
Historia Szkoły
Herb Szkoły
Nauczyciele
Galeria
Projekty
Nadanie Imienia
Wręczenie Gwiazdy
Jesteśmy szkołš sukcesu
:: PROJEKTY I INNOWACJE ::
MOODLE
Akademia wsparcia
Aktywni w życiu
Strona Socratesa
Comenius
:: DLA SZÓSTOKLASISTY ::
Ankieta
Deklaracja
:: KONKURSY ::
Wyobraźnia Ważniejsza Od Wiedzy
Cyferka
Grosik
:: KRONIKA SZKOŁY ::
Siódme niebo
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Regulamin świetlicy w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl.

Regulamin świetlicy w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl. 1. Świetlica szkolna obejmuje swojš działalnościš opiekuńczš i wychowawczo-dydaktycznš wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl.
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 1.  Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonych godzin pracy w świetlicy, które wywieszone są w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej gimnazjum.
 1. Wszyscy uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania do życia w rodzinie lub religii, przebywają w czasie tych zajęć w świetlicy gimnazjalnej.  Obecność jest obowiązkowa.
 1. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:
 • wypełniać polecenia nauczyciela,
 • dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
 • przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
 • do kulturalnego zachowania się,
 • stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
 • dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,
 • szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy,

6. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

a) samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,

b) wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,

c) zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć,

d) korzystania ze sklepiku uczniowskiego zgodnie z ustaleniami wychowawcy, opiekuna świetlicy.


7. Uczniowie, którzy mają lekcje lub zastępstwa w świetlicy szkolnej, zobowiązani są oczekiwać na nie przed salą świetlicy. W czasie przerwy lekcyjnej wszyscy uczniowie wychodzą z pomieszczenia świetlicy

:: PROJEKTY SZKOLNE ::
Zasady
Tematy
:: SAMORZĄD ::
Numerki
Regulamin
Klasy
Wolontariat
:: INFORMATYKA ::
Pracownia
Konkursy
ECDL
:: ŚWIETLICA ::
Informacje
Obiady
Jadłospis
Regulamin świetlicy
Regulamin stołówki
:: WYRÓŻNIENI ::
Certyfikat
Konkursy
:: EGZAMINY ::
Testy do pobrania
:: OGŁOSZENIA ::
Uwaga szóstoklasisto! Zajęcia warsztatowe w ramach Frankofonii odbędą się 23 marca 2011r. Nocne atrakcje 15 kwietnia 2011r. Przeczytaj więcej
:: INFORMATOR ::
Dzisiaj jest:
czwartek
24 stycznia 2019 r.

do wakacji pozostało


do egzaminu pozostało
:: PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ ::

:: CERTYFIKATY ::


Powered by Uczniowie Gimnazjum nr 2