Regulamin stołówki w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej
GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.
:: AKTY PRAWNE ::
Statut w pdf
:: MENU ::
Strona główna
Szkoła Partnerska
Wodzisław Ślšski
:: KONTAKT ::
Dane szkoły
Redakcja
:: INFORMATOR ::
Wykaz podręczników
Sekretariat
Pedagog
BHP
Higienistka
Biblioteka
Rada Rodziców
Kółka
Plan Lekcji
Organizacja pracy
Organizacja pracy (wersja skrócona)
:: O SZKOLE ::
Hymn
Historia Szkoły
Herb Szkoły
Nauczyciele
Galeria
Projekty
Nadanie Imienia
Wręczenie Gwiazdy
Jesteśmy szkołš sukcesu
:: PROJEKTY I INNOWACJE ::
MOODLE
Akademia wsparcia
Aktywni w życiu
Strona Socratesa
Comenius
:: DLA SZÓSTOKLASISTY ::
Ankieta
Deklaracja
:: KONKURSY ::
Wyobraźnia Ważniejsza Od Wiedzy
Cyferka
Grosik
:: KRONIKA SZKOŁY ::
Siódme niebo
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Regulamin stołówki w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl.

Regulamin stołówki w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl.

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śl.

2. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualne (w terminie do 5-go dnia miesiąca)
- dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS

- dla uczniów objętych akcją „PAJACYK”
- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3. Posiłki wydawane są w godzinach 12.25 do 12.45 oraz od 13.30 do 13.40

od 13:40 - 13:50 istnieje możliwość otrzymania przez chętnych uczniów posiłków pozostałych w wyniku nieplanowanych nieobecności tzw. repety.

4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.  Uczeń jest zobowiązany przy wejściu podać swoje nazwisko i klasę.

5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady oraz przed drzwiami wejściowymi obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

7. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt
przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 8:00 danego dnia (telefonicznie w sekretariacie szkoły, tel. 032 4553736). Zasada ta dotyczy wszystkich korzystających z dożywiania (również uczniów objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

8. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień .

9. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

10. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).

11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

12. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.

13. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących w stołówce.

:: PROJEKTY SZKOLNE ::
Zasady
Tematy
:: SAMORZĄD ::
Numerki
Regulamin
Klasy
Wolontariat
:: INFORMATYKA ::
Pracownia
Konkursy
ECDL
:: ŚWIETLICA ::
Informacje
Obiady
Jadłospis
Regulamin świetlicy
Regulamin stołówki
:: WYRÓŻNIENI ::
Certyfikat
Konkursy
:: EGZAMINY ::
Testy do pobrania
:: OGŁOSZENIA ::
Uwaga szóstoklasisto! Zajęcia warsztatowe w ramach Frankofonii odbędą się 23 marca 2011r. Nocne atrakcje 15 kwietnia 2011r. Przeczytaj więcej
:: INFORMATOR ::
Dzisiaj jest:
sobota
24 sierpnia 2019 r.

do wakacji pozostało


do egzaminu pozostało
:: PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ ::

:: CERTYFIKATY ::


Powered by Uczniowie Gimnazjum nr 2